Začínej.cz

Co je to internetový marketing?

Zahrnuje také přípravné fáze před spuštěním podnikání. Bývá nesprávně spojován pouze s internetovou reklamou. V USA se začal prosazovat v letech 1990 až 2000. V ČR tvořily výdaje na internetovou reklamu v roce 2001 celkem 160 milionů korun. Roku 2016 tvořily investice do online reklamy 20 miliard korun. Přesnou výši investic do všech oblastí online marketingu nelze odhadnout.

Potřebujete internetový marketing?

Existují případy firem nebo jednotlivců, kteří digitální marketing nebudou potřebovat. Příkladem může být investiční společnost Berkshire Hathaway s velmi jednoduchým webem a pravděpodobně žádnou další internetovou komunikací.

Specialisté na internetový marketing

Jednotlivé obory online marketingu vyžadují v dnešní době specializaci. Úzce zaměření specialisté pokrývají svůj hlavní obor, ale většinou rozumí i dalším možnostem webového marketingu. Činnost těchto odborníků může zaštítit konzultant / specialista internetového marketingu. V menších firmách řeší veškerý marketing často pouze majitel, případně specialista marketingu. Odborníci na tradiční marketing většinou nemají s klasickým digitálním marketingem hlubší zkušenosti.

Součástí práce specialisty online marketingu je stanovení vhodné strategie, nastavení a průběžné sledování výsledků z pohledu přínosu pro firmu.

Hlavní oblasti online marketingu

Marketingový výzkum na internetu

Do této oblasti spadá veškeré ověřování chování zákazníků a jejich bližší poznání. Potřebujete vědět, kdo je a kdo není váš zákazník. Je třeba zjistit, kde můžete svého budoucího zákazníka na Internetu oslovit.

Plánování online marketingu

Zjištění na základě výzkumu je třeba přetvořit do konkrétních aktivit. V tomto kroku se stanovují plány a cíle.

Rozdělení trhu online marketingu

Firma se v tomto kroku snaží analyzovat strukturu trhu, na kterém chce působit. Dochází také k vlastnímu rozdělení budoucích zákazníků do různých skupin.

Online marketingová komunikace

Podnikatelé většinou přeskakují úvodní tři fáze a věnují se hlavně samotné marketingové komunikaci. Do této části patří převážně internetové stránky, online reklama, sociální sítě a redakční články v médiích (online PR).

Akční kroky

1. Udělejte si přehled aktivit

Zapište si veškeré současné aktivity, které děláte na internetu. Ke každé aktivitě zkuste přiřadit jednu ze čtyř hlavních oblastí online marketingu. Výsledkem bude přehledná tabulka o tom, co děláte. Tabulka vám odhalí prostor pro další rozvoj. Volitelně můžete rozšířit přehled aktivit o vynaložené náklady.

2. Vyhodnoťte spokojenost s aktivitami

Ohodnoťte, jak jste subjektivně s každou aktivitou spokojení. Hodnotíte pohled realizace, přínosu pro firmu a efektivity. Ke každé aktivitě dejte známku 1 - 5 jako ve škole. Buďte k sobě upřímní. Nižší známky si dávejte jen tehdy, pokud jste v dané aktivitě opravdu nejlepší ve srovnání s konkurencí či jinými subjekty. Tabulka vám přehledně ukáže náměty na zlepšení.

Radim Hasalík
specialista online marketingu

Pro skupinu Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností.